OBHLÍDAL, Lukáš. Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18103. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Lenka Zemánková.
Uložit do Citace PRO