ČERNOHOUSOVÁ, Pavla. Zkoušky tvrdosti a jejich aplikace v oblasti strojírenské produkce [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18107. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Kalivoda.
Uložit do Citace PRO