SKLÁDANKA, Jiří, Vojtěch ADAM, Petr DOLEŽAL, Jan NEDĚLNÍK, René KIZEK, Hana LINDUŠKOVÁ, Jhonny Edison Alba MEJÍA a adam NAWRATH. How Do Grass Species, Season and Ensiling Influence Mycotoxin Content in Forage?. International Journal of Environmental Research and Public Health [online]. MDPI, 2013, 10(11), 6084-6095 [cit. 2022-01-20]. ISSN 1660-4601. Dostupné z: doi:10.3390/ijerph10116084

Uložit do Citace PRO