ŘÍHA, Tomáš. Studium radiačního poškození nádoby reaktoru VVER-440 jaderné elektrárny Dukovany [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18120. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Hugo Šen.

Uložit do Citace PRO