BERAN, Vlastimil. Symetrizační obvody [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18158. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zdeněk Nováček.
Uložit do Citace PRO