HALAŠTOVÁ, Tereza. Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků pro H-TIPOL Halašta [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18170. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO