STUDENÝ, Michal. Hardware a mechanická konstrukce robotu pro soutěž EUROBOT [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18172. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Luděk Žalud.
Uložit do Citace PRO