PAVLINEC, Jan. Implementace grafické knihovny AGG na procesor OMAP [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18178. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Soběslav Valach.

Uložit do Citace PRO