ČTVRTNÍČEK, Pavel. Vliv hasebních látek na životní prostředí [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18184. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Rudolf Valášek.
Uložit do Citace PRO