ŠULC, Martin. Řídicí systém technologického úseku varna [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18195. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce František Zezulka.
Uložit do Citace PRO