BAŽANT, Ladislav. Digitální snímání obrazu a jeho přenos pomocí sítě FlexRay [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18199. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Soběslav Valach.

Uložit do Citace PRO