HAŠKOVÁ, Veronika. Firemní kultura a její vliv na firemní identitu ve společnosti Maehler & Kaege Systems, s.r.o [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18215. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Pavel Mráček.

Uložit do Citace PRO