MARINOV, Daniel. Databázový systém pro evidenci požadavků na registraci DNS a DHCP záznamů [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18220. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Tomáš Macho.

Uložit do Citace PRO