DOLEŽALOVÁ, Jana. Marketingový mix společnosti Senergos, a.s [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18228. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Pavel Mráček.

Uložit do Citace PRO