KLUSÁK, Aleš. Řízení intelektuálního kapitálu s využitím moderních metod [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18232. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Němeček.

Uložit do Citace PRO