VYKYDAL, Tomáš. Podnikatelský záměr [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18243. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Josef Veselý.
Uložit do Citace PRO