KNEŽNÍKOVÁ, Zuzana. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-01-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18244. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce Vítězslav Nový.

Uložit do Citace PRO