VINTR, Michal. Predikce nákladů na záruky za jakost [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18246. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Vasilij Teš.
Uložit do Citace PRO