HLADIŠOVÁ, Dana. Model e-marketingu firmy [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18261. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Dvořák.

Uložit do Citace PRO