SLEZÁK, Jan. Vytvoření aktivní databáze norem na Ústavu konstruování [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18265. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jiří Dvořáček.

Uložit do Citace PRO