HEIKENWÄLDER, Jakub. Návrh organizační změny v neziskové organizaci [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18273. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Robert Zich.
Uložit do Citace PRO