ŠIMKOVÁ, Jana. Expertní systém [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18274. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Václav Jirsík.
Uložit do Citace PRO