CIRKOVSKÝ, Jaroslav. Vliv iontů manganu ve struktuře hydroxidu nikelnatého na vlastnosti elektrod [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18278. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Marie Sedlaříková.
Uložit do Citace PRO