MOLÍK, Petr. Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1828. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vojtěch Koráb.
Uložit do Citace PRO