ŠOT, Michal. Hodnocení trvanlivosti lepidel určených pro dřevěné prvky [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18290. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Jan Vaněrek.
Uložit do Citace PRO