DOBRÝ, Petr. Návrh hodnocení zaměstnanců [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18295. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Robert Zich.

Uložit do Citace PRO