KRČOVÁ, Michaela. Vlivy dobývání na objekty důlního závodu [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18299. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Otakar Švábenský.
Uložit do Citace PRO