DOUPOVCOVÁ, Denisa. Návrh způsobu financování vlastního bydlení [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18302. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Stanislav Škapa.
Uložit do Citace PRO