FUKSOVÁ, Helena. Návrh rozvoje motivačního programu firmy [online]. Brno, 2007 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/183043. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Robert Zich.
Uložit do Citace PRO