SLEZÁKOVÁ, Martina. Návrh podnikatelského plánu pro novou firmu [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1833. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vojtěch Koráb.

Uložit do Citace PRO