MALOVCOVÁ, Zoe. Objekty vstupní zóny Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18347. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Helena Zemánková.

Uložit do Citace PRO