ŽATEK, Pavel. Podnikatelský plán na založení jazykové školy [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18366. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Pavel Breinek.
Uložit do Citace PRO