KŘIVOHLÁVEK, Pavel. Konstrukce zakružovačky ocelových profilů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18368. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Petr Matějka.
Uložit do Citace PRO