DAŇHELOVÁ, Magda. Hodnocení finanční situace stavební firmy [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18369. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Pavel Breinek.
Uložit do Citace PRO