ŠVAŘÍČEK, Petr. Optimalizace procesů obrábění ve výrobě přírub CP4 [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18371. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Anton Humár.
Uložit do Citace PRO