DARMOPILOVÁ, Jana. Webové stránky vysokoškolských kartografických a geodetických pracovišť [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18374. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Ladislav Plánka.

Uložit do Citace PRO