SURMAN, František. Nové "green" katalyzátory pro kontrolovanou ring-opening polymeraci laktidů [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1838. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Soňa Hermanová.
Uložit do Citace PRO