JANOŠEK, Martin. Frézovací nástroje pro CNC obráběcí stroje [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18385. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Anton Humár.

Uložit do Citace PRO