KRŮTA, Vítězslav. Vliv technologie provádění izolací spodní stavby na cenu stavebního objektu [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18393. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Zdeněk Krejza.

Uložit do Citace PRO