MARTINIOVÁ, Blanka. Finanční zajištění investičního projektu ve veřejném sektoru [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18394. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Vít Hromádka.
Uložit do Citace PRO