MACHÝČEK, David. Návrh konstrukčního řešení aretace bazénového zastřešení [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18399. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David Paloušek.
Uložit do Citace PRO