DLABÁČ, František. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování I. Vedoucí práce Barbora Ponešová.
Uložit do Citace PRO