BOSÁK, Dalibor. Návrh konstrukce kamerového jeřábu s elektrickým pohonem [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18402. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David Paloušek.
Uložit do Citace PRO