SERIŠ, Jozef. Vnímání řidiče v různých podmínkách [online]. Brno, 2019 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184030. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel. Vedoucí práce Kateřina Bucsuházy.

Uložit do Citace PRO