KUČERA, Vlastimil. Komparace oceňovacích procesů v USA a tuzemsku [online]. Brno, 2019 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184032. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí. Vedoucí práce Milada Komosná.

Uložit do Citace PRO