CHMELA, Ondřej. POKROK VE VÝVOJI SNÍMACÍCH POLÍ ZALOŽENÝCH NA JEDNOM NANODRÁTU A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI DETEKCE PLYNŮ [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184047. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jaromír Hubálek.
Uložit do Citace PRO