ŽÁK, Ondřej. Nosná konstrukce haly [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18406. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Bohumil Straka.
Uložit do Citace PRO