NAN, Bo. Výzkum nových elektrokeramických struktur pro nové aplikace senzorů [online]. Brno [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184060. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT. Středoevropský technologický institut VUT. Vedoucí práce Timothy William Button.

Uložit do Citace PRO