BEDNÁREK, Jan. Aplikace metamastku v anorganických materiálech [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184061. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Jaromír Havlica.

Uložit do Citace PRO