OSTAKH, Anton. Shared Space: Study of Counter–Terrorist Adjustments. In: 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019, s. 28-37 [cit. 2023-01-31]. ISBN 978-80-214-5802-4. Dostupné z: doi:10.13164/phd.fa2019.4

Uložit do Citace PRO